Xem các ngày tốt xuất hành trong tháng 5

Chọn tháng bạn muốn xem:
Ngày
Ngày tốt trong tháng 5/2018
Lịch Dương

1

Tháng 5
Lịch Âm

16

Tháng 3
Ngày

Thứ ba ngày 1/5/2018 nhằm Ngày 16/3/2018

Ngày Quý Tỵ, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

2

Tháng 5
Lịch Âm

17

Tháng 3
Ngày

Thứ tư ngày 2/5/2018 nhằm Ngày 17/3/2018

Ngày Giáp Ngọ, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

3

Tháng 5
Lịch Âm

18

Tháng 3
Ngày

Thứ năm ngày 3/5/2018 nhằm Ngày 18/3/2018

Ngày Ất Mùi, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

4

Tháng 5
Lịch Âm

19

Tháng 3
Ngày

Thứ sáu ngày 4/5/2018 nhằm Ngày 19/3/2018

Ngày Bính Thân, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

5

Tháng 5
Lịch Âm

20

Tháng 3
Ngày

Thứ bảy ngày 5/5/2018 nhằm Ngày 20/3/2018

Ngày Đinh Dậu, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

6

Tháng 5
Lịch Âm

21

Tháng 3
Ngày

Chủ nhật ngày 6/5/2018 nhằm Ngày 21/3/2018

Ngày Mậu Tuất, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

7

Tháng 5
Lịch Âm

22

Tháng 3
Ngày

Thứ hai ngày 7/5/2018 nhằm Ngày 22/3/2018

Ngày Kỷ Hợi, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

8

Tháng 5
Lịch Âm

23

Tháng 3
Ngày

Thứ ba ngày 8/5/2018 nhằm Ngày 23/3/2018

Ngày Canh Tý, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

9

Tháng 5
Lịch Âm

24

Tháng 3
Ngày

Thứ tư ngày 9/5/2018 nhằm Ngày 24/3/2018

Ngày Tân Sửu, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

10

Tháng 5
Lịch Âm

25

Tháng 3
Ngày

Thứ năm ngày 10/5/2018 nhằm Ngày 25/3/2018

Ngày Nhâm Dần, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

11

Tháng 5
Lịch Âm

26

Tháng 3
Ngày

Thứ sáu ngày 11/5/2018 nhằm Ngày 26/3/2018

Ngày Quý Mão, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

12

Tháng 5
Lịch Âm

27

Tháng 3
Ngày

Thứ bảy ngày 12/5/2018 nhằm Ngày 27/3/2018

Ngày Giáp Thìn, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

13

Tháng 5
Lịch Âm

28

Tháng 3
Ngày

Chủ nhật ngày 13/5/2018 nhằm Ngày 28/3/2018

Ngày Ất Tỵ, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

14

Tháng 5
Lịch Âm

29

Tháng 3
Ngày

Thứ hai ngày 14/5/2018 nhằm Ngày 29/3/2018

Ngày Bính Ngọ, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

15

Tháng 5
Lịch Âm

01

Tháng 4
Ngày

Thứ ba ngày 15/5/2018 nhằm Ngày 1/4/2018

Ngày Đinh Mùi, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

16

Tháng 5
Lịch Âm

02

Tháng 4
Ngày

Thứ tư ngày 16/5/2018 nhằm Ngày 2/4/2018

Ngày Mậu Thân, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

17

Tháng 5
Lịch Âm

03

Tháng 4
Ngày

Thứ năm ngày 17/5/2018 nhằm Ngày 3/4/2018

Ngày Kỷ Dậu, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

18

Tháng 5
Lịch Âm

04

Tháng 4
Ngày

Thứ sáu ngày 18/5/2018 nhằm Ngày 4/4/2018

Ngày Canh Tuất, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

19

Tháng 5
Lịch Âm

05

Tháng 4
Ngày

Thứ bảy ngày 19/5/2018 nhằm Ngày 5/4/2018

Ngày Tân Hợi, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

20

Tháng 5
Lịch Âm

06

Tháng 4
Ngày

Chủ nhật ngày 20/5/2018 nhằm Ngày 6/4/2018

Ngày Nhâm Tý, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

21

Tháng 5
Lịch Âm

07

Tháng 4
Ngày

Thứ hai ngày 21/5/2018 nhằm Ngày 7/4/2018

Ngày Quý Sửu, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

22

Tháng 5
Lịch Âm

08

Tháng 4
Ngày

Thứ ba ngày 22/5/2018 nhằm Ngày 8/4/2018

Ngày Giáp Dần, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

23

Tháng 5
Lịch Âm

09

Tháng 4
Ngày

Thứ tư ngày 23/5/2018 nhằm Ngày 9/4/2018

Ngày Ất Mão, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

24

Tháng 5
Lịch Âm

10

Tháng 4
Ngày

Thứ năm ngày 24/5/2018 nhằm Ngày 10/4/2018

Ngày Bính Thìn, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

25

Tháng 5
Lịch Âm

11

Tháng 4
Ngày

Thứ sáu ngày 25/5/2018 nhằm Ngày 11/4/2018

Ngày Đinh Tỵ, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

26

Tháng 5
Lịch Âm

12

Tháng 4
Ngày

Thứ bảy ngày 26/5/2018 nhằm Ngày 12/4/2018

Ngày Mậu Ngọ, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

27

Tháng 5
Lịch Âm

13

Tháng 4
Ngày

Chủ nhật ngày 27/5/2018 nhằm Ngày 13/4/2018

Ngày Kỷ Mùi, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

28

Tháng 5
Lịch Âm

14

Tháng 4
Ngày

Thứ hai ngày 28/5/2018 nhằm Ngày 14/4/2018

Ngày Canh Thân, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

29

Tháng 5
Lịch Âm

15

Tháng 4
Ngày

Thứ ba ngày 29/5/2018 nhằm Ngày 15/4/2018

Ngày Tân Dậu, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

30

Tháng 5
Lịch Âm

16

Tháng 4
Ngày

Thứ tư ngày 30/5/2018 nhằm Ngày 16/4/2018

Ngày Nhâm Tuất, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết
Lịch Dương

31

Tháng 5
Lịch Âm

17

Tháng 4
Ngày

Thứ năm ngày 31/5/2018 nhằm Ngày 17/4/2018

Ngày Quý Hợi, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc xuất hành di chuyển

Xem chi tiết