Xem các ngày tốt trong tháng 3

Chọn tháng bạn muốn xem:
Ngày
Ngày tốt trong tháng 3/2018
Lịch Dương

1

Tháng 3
Lịch Âm

14

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 1/3/2018 nhằm Ngày 14/1/2018

Ngày Nhâm Thìn, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

2

Tháng 3
Lịch Âm

15

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Thứ sáu ngày 2/3/2018 nhằm Ngày 15/1/2018

Ngày Quý Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

3

Tháng 3
Lịch Âm

16

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Thứ bảy ngày 3/3/2018 nhằm Ngày 16/1/2018

Ngày Giáp Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

4

Tháng 3
Lịch Âm

17

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 4/3/2018 nhằm Ngày 17/1/2018

Ngày Ất Mùi, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

5

Tháng 3
Lịch Âm

18

Tháng 1
Ngày Rất xấu

Thứ hai ngày 5/3/2018 nhằm Ngày 18/1/2018

Ngày Bính Thân, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

6

Tháng 3
Lịch Âm

19

Tháng 1
Ngày Rất xấu

Thứ ba ngày 6/3/2018 nhằm Ngày 19/1/2018

Ngày Đinh Dậu, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

7

Tháng 3
Lịch Âm

20

Tháng 1
Ngày Bình thường

Thứ tư ngày 7/3/2018 nhằm Ngày 20/1/2018

Ngày Mậu Tuất, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

8

Tháng 3
Lịch Âm

21

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 8/3/2018 nhằm Ngày 21/1/2018

Ngày Kỷ Hợi, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

9

Tháng 3
Lịch Âm

22

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Thứ sáu ngày 9/3/2018 nhằm Ngày 22/1/2018

Ngày Canh Tý, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

10

Tháng 3
Lịch Âm

23

Tháng 1
Ngày Quá tốt

Thứ bảy ngày 10/3/2018 nhằm Ngày 23/1/2018

Ngày Tân Sửu, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

11

Tháng 3
Lịch Âm

24

Tháng 1
Ngày Rất xấu

Chủ nhật ngày 11/3/2018 nhằm Ngày 24/1/2018

Ngày Nhâm Dần, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

12

Tháng 3
Lịch Âm

25

Tháng 1
Ngày Bình thường

Thứ hai ngày 12/3/2018 nhằm Ngày 25/1/2018

Ngày Quý Mão, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

13

Tháng 3
Lịch Âm

26

Tháng 1
Ngày Quá tốt

Thứ ba ngày 13/3/2018 nhằm Ngày 26/1/2018

Ngày Giáp Thìn, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

14

Tháng 3
Lịch Âm

27

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 14/3/2018 nhằm Ngày 27/1/2018

Ngày Ất Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

15

Tháng 3
Lịch Âm

28

Tháng 1
Ngày Bình thường

Thứ năm ngày 15/3/2018 nhằm Ngày 28/1/2018

Ngày Bính Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

16

Tháng 3
Lịch Âm

29

Tháng 1
Ngày Quá tốt

Thứ sáu ngày 16/3/2018 nhằm Ngày 29/1/2018

Ngày Đinh Mùi, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

17

Tháng 3
Lịch Âm

01

Tháng 2
Ngày Bình thường

Thứ bảy ngày 17/3/2018 nhằm Ngày 1/2/2018

Ngày Mậu Thân, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

18

Tháng 3
Lịch Âm

02

Tháng 2
Ngày Bình thường

Chủ nhật ngày 18/3/2018 nhằm Ngày 2/2/2018

Ngày Kỷ Dậu, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

19

Tháng 3
Lịch Âm

03

Tháng 2
Ngày Rất xấu

Thứ hai ngày 19/3/2018 nhằm Ngày 3/2/2018

Ngày Canh Tuất, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

20

Tháng 3
Lịch Âm

04

Tháng 2
Ngày Tương đối tốt

Thứ ba ngày 20/3/2018 nhằm Ngày 4/2/2018

Ngày Tân Hợi, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

21

Tháng 3
Lịch Âm

05

Tháng 2
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 21/3/2018 nhằm Ngày 5/2/2018

Ngày Nhâm Tý, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

22

Tháng 3
Lịch Âm

06

Tháng 2
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 22/3/2018 nhằm Ngày 6/2/2018

Ngày Quý Sửu, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

23

Tháng 3
Lịch Âm

07

Tháng 2
Ngày Bình thường

Thứ sáu ngày 23/3/2018 nhằm Ngày 7/2/2018

Ngày Giáp Dần, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

24

Tháng 3
Lịch Âm

08

Tháng 2
Ngày Tương đối tốt

Thứ bảy ngày 24/3/2018 nhằm Ngày 8/2/2018

Ngày Ất Mão, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

25

Tháng 3
Lịch Âm

09

Tháng 2
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 25/3/2018 nhằm Ngày 9/2/2018

Ngày Bính Thìn, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

26

Tháng 3
Lịch Âm

10

Tháng 2
Ngày Bình thường

Thứ hai ngày 26/3/2018 nhằm Ngày 10/2/2018

Ngày Đinh Tỵ, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

27

Tháng 3
Lịch Âm

11

Tháng 2
Ngày Tương đối tốt

Thứ ba ngày 27/3/2018 nhằm Ngày 11/2/2018

Ngày Mậu Ngọ, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

28

Tháng 3
Lịch Âm

12

Tháng 2
Ngày Quá tốt

Thứ tư ngày 28/3/2018 nhằm Ngày 12/2/2018

Ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

29

Tháng 3
Lịch Âm

13

Tháng 2
Ngày Bình thường

Thứ năm ngày 29/3/2018 nhằm Ngày 13/2/2018

Ngày Canh Thân, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

30

Tháng 3
Lịch Âm

14

Tháng 2
Ngày Bình thường

Thứ sáu ngày 30/3/2018 nhằm Ngày 14/2/2018

Ngày Tân Dậu, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

31

Tháng 3
Lịch Âm

15

Tháng 2
Ngày Rất xấu

Thứ bảy ngày 31/3/2018 nhằm Ngày 15/2/2018

Ngày Nhâm Tuất, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết