Xem các ngày tốt trong tháng 2

Chọn tháng bạn muốn xem:
Ngày
Ngày tốt trong tháng 2/2018
Lịch Dương

1

Tháng 2
Lịch Âm

16

Tháng 12
Ngày Rất xấu

Thứ năm ngày 1/2/2018 nhằm Ngày 16/12/2017

Ngày Giáp Tý, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

2

Tháng 2
Lịch Âm

17

Tháng 12
Ngày Bình thường

Thứ sáu ngày 2/2/2018 nhằm Ngày 17/12/2017

Ngày Ất Sửu, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

3

Tháng 2
Lịch Âm

18

Tháng 12
Ngày Quá tốt

Thứ bảy ngày 3/2/2018 nhằm Ngày 18/12/2017

Ngày Bính Dần, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

4

Tháng 2
Lịch Âm

19

Tháng 12
Ngày Quá tốt

Chủ nhật ngày 4/2/2018 nhằm Ngày 19/12/2017

Ngày Đinh Mão, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

5

Tháng 2
Lịch Âm

20

Tháng 12
Ngày Bình thường

Thứ hai ngày 5/2/2018 nhằm Ngày 20/12/2017

Ngày Mậu Thìn, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

6

Tháng 2
Lịch Âm

21

Tháng 12
Ngày Tương đối tốt

Thứ ba ngày 6/2/2018 nhằm Ngày 21/12/2017

Ngày Kỷ Tỵ, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

7

Tháng 2
Lịch Âm

22

Tháng 12
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 7/2/2018 nhằm Ngày 22/12/2017

Ngày Canh Ngọ, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

8

Tháng 2
Lịch Âm

23

Tháng 12
Ngày Bình thường

Thứ năm ngày 8/2/2018 nhằm Ngày 23/12/2017

Ngày Tân Mùi, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

9

Tháng 2
Lịch Âm

24

Tháng 12
Ngày Bình thường

Thứ sáu ngày 9/2/2018 nhằm Ngày 24/12/2017

Ngày Nhâm Thân, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

10

Tháng 2
Lịch Âm

25

Tháng 12
Ngày Rất xấu

Thứ bảy ngày 10/2/2018 nhằm Ngày 25/12/2017

Ngày Quý Dậu, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

11

Tháng 2
Lịch Âm

26

Tháng 12
Ngày Quá tốt

Chủ nhật ngày 11/2/2018 nhằm Ngày 26/12/2017

Ngày Giáp Tuất, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

12

Tháng 2
Lịch Âm

27

Tháng 12
Ngày Tương đối tốt

Thứ hai ngày 12/2/2018 nhằm Ngày 27/12/2017

Ngày Ất Hợi, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

13

Tháng 2
Lịch Âm

28

Tháng 12
Ngày Tương đối tốt

Thứ ba ngày 13/2/2018 nhằm Ngày 28/12/2017

Ngày Bính Tý, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

14

Tháng 2
Lịch Âm

29

Tháng 12
Ngày Rất xấu

Thứ tư ngày 14/2/2018 nhằm Ngày 29/12/2017

Ngày Đinh Sửu, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

15

Tháng 2
Lịch Âm

30

Tháng 12
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 15/2/2018 nhằm Ngày 30/12/2017

Ngày Mậu Dần, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

16

Tháng 2
Lịch Âm

01

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Thứ sáu ngày 16/2/2018 nhằm Ngày 1/1/2018

Ngày Kỷ Mão, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

17

Tháng 2
Lịch Âm

02

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Thứ bảy ngày 17/2/2018 nhằm Ngày 2/1/2018

Ngày Canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

18

Tháng 2
Lịch Âm

03

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 18/2/2018 nhằm Ngày 3/1/2018

Ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

19

Tháng 2
Lịch Âm

04

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Thứ hai ngày 19/2/2018 nhằm Ngày 4/1/2018

Ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

20

Tháng 2
Lịch Âm

05

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Thứ ba ngày 20/2/2018 nhằm Ngày 5/1/2018

Ngày Quý Mùi, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

21

Tháng 2
Lịch Âm

06

Tháng 1
Ngày Rất xấu

Thứ tư ngày 21/2/2018 nhằm Ngày 6/1/2018

Ngày Giáp Thân, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

22

Tháng 2
Lịch Âm

07

Tháng 1
Ngày Rất xấu

Thứ năm ngày 22/2/2018 nhằm Ngày 7/1/2018

Ngày Ất Dậu, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

23

Tháng 2
Lịch Âm

08

Tháng 1
Ngày Quá tốt

Thứ sáu ngày 23/2/2018 nhằm Ngày 8/1/2018

Ngày Bính Tuất, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

24

Tháng 2
Lịch Âm

09

Tháng 1
Ngày Bình thường

Thứ bảy ngày 24/2/2018 nhằm Ngày 9/1/2018

Ngày Đinh Hợi, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

25

Tháng 2
Lịch Âm

10

Tháng 1
Ngày Quá tốt

Chủ nhật ngày 25/2/2018 nhằm Ngày 10/1/2018

Ngày Mậu Tý, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

26

Tháng 2
Lịch Âm

11

Tháng 1
Ngày Bình thường

Thứ hai ngày 26/2/2018 nhằm Ngày 11/1/2018

Ngày Kỷ Sửu, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

27

Tháng 2
Lịch Âm

12

Tháng 1
Ngày Bình thường

Thứ ba ngày 27/2/2018 nhằm Ngày 12/1/2018

Ngày Canh Dần, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

28

Tháng 2
Lịch Âm

13

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 28/2/2018 nhằm Ngày 13/1/2018

Ngày Tân Mão, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết