Xem các ngày tốt trong tháng 12

Chọn tháng bạn muốn xem:
Ngày
Ngày tốt trong tháng 12/2017
Lịch Dương

1

Tháng 12
Lịch Âm

14

Tháng 10
Ngày Bình thường

Thứ sáu ngày 1/12/2017 nhằm Ngày 14/10/2017

Ngày Nhâm Tuất, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

2

Tháng 12
Lịch Âm

15

Tháng 10
Ngày Tương đối tốt

Thứ bảy ngày 2/12/2017 nhằm Ngày 15/10/2017

Ngày Quý Hợi, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

3

Tháng 12
Lịch Âm

16

Tháng 10
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 3/12/2017 nhằm Ngày 16/10/2017

Ngày Giáp Tý, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

4

Tháng 12
Lịch Âm

17

Tháng 10
Ngày Tương đối tốt

Thứ hai ngày 4/12/2017 nhằm Ngày 17/10/2017

Ngày Ất Sửu, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

5

Tháng 12
Lịch Âm

18

Tháng 10
Ngày Bình thường

Thứ ba ngày 5/12/2017 nhằm Ngày 18/10/2017

Ngày Bính Dần, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

6

Tháng 12
Lịch Âm

19

Tháng 10
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 6/12/2017 nhằm Ngày 19/10/2017

Ngày Đinh Mão, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

7

Tháng 12
Lịch Âm

20

Tháng 10
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 7/12/2017 nhằm Ngày 20/10/2017

Ngày Mậu Thìn, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

8

Tháng 12
Lịch Âm

21

Tháng 10
Ngày Bình thường

Thứ sáu ngày 8/12/2017 nhằm Ngày 21/10/2017

Ngày Kỷ Tỵ, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

9

Tháng 12
Lịch Âm

22

Tháng 10
Ngày Bình thường

Thứ bảy ngày 9/12/2017 nhằm Ngày 22/10/2017

Ngày Canh Ngọ, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

10

Tháng 12
Lịch Âm

23

Tháng 10
Ngày Bình thường

Chủ nhật ngày 10/12/2017 nhằm Ngày 23/10/2017

Ngày Tân Mùi, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

11

Tháng 12
Lịch Âm

24

Tháng 10
Ngày Tương đối tốt

Thứ hai ngày 11/12/2017 nhằm Ngày 24/10/2017

Ngày Nhâm Thân, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

12

Tháng 12
Lịch Âm

25

Tháng 10
Ngày Bình thường

Thứ ba ngày 12/12/2017 nhằm Ngày 25/10/2017

Ngày Quý Dậu, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

13

Tháng 12
Lịch Âm

26

Tháng 10
Ngày Quá tốt

Thứ tư ngày 13/12/2017 nhằm Ngày 26/10/2017

Ngày Giáp Tuất, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

14

Tháng 12
Lịch Âm

27

Tháng 10
Ngày Bình thường

Thứ năm ngày 14/12/2017 nhằm Ngày 27/10/2017

Ngày Ất Hợi, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

15

Tháng 12
Lịch Âm

28

Tháng 10
Ngày Bình thường

Thứ sáu ngày 15/12/2017 nhằm Ngày 28/10/2017

Ngày Bính Tý, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

16

Tháng 12
Lịch Âm

29

Tháng 10
Ngày Quá tốt

Thứ bảy ngày 16/12/2017 nhằm Ngày 29/10/2017

Ngày Đinh Sửu, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

17

Tháng 12
Lịch Âm

30

Tháng 10
Ngày Bình thường

Chủ nhật ngày 17/12/2017 nhằm Ngày 30/10/2017

Ngày Mậu Dần, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

18

Tháng 12
Lịch Âm

01

Tháng 11
Ngày Tương đối tốt

Thứ hai ngày 18/12/2017 nhằm Ngày 1/11/2017

Ngày Kỷ Mão, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

19

Tháng 12
Lịch Âm

02

Tháng 11
Ngày Tương đối tốt

Thứ ba ngày 19/12/2017 nhằm Ngày 2/11/2017

Ngày Canh Thìn, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

20

Tháng 12
Lịch Âm

03

Tháng 11
Ngày Bình thường

Thứ tư ngày 20/12/2017 nhằm Ngày 3/11/2017

Ngày Tân Tỵ, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

21

Tháng 12
Lịch Âm

04

Tháng 11
Ngày Bình thường

Thứ năm ngày 21/12/2017 nhằm Ngày 4/11/2017

Ngày Nhâm Ngọ, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

22

Tháng 12
Lịch Âm

05

Tháng 11
Ngày Rất xấu

Thứ sáu ngày 22/12/2017 nhằm Ngày 5/11/2017

Ngày Quý Mùi, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

23

Tháng 12
Lịch Âm

06

Tháng 11
Ngày Quá tốt

Thứ bảy ngày 23/12/2017 nhằm Ngày 6/11/2017

Ngày Giáp Thân, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

24

Tháng 12
Lịch Âm

07

Tháng 11
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 24/12/2017 nhằm Ngày 7/11/2017

Ngày Ất Dậu, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

25

Tháng 12
Lịch Âm

08

Tháng 11
Ngày Tương đối tốt

Thứ hai ngày 25/12/2017 nhằm Ngày 8/11/2017

Ngày Bính Tuất, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

26

Tháng 12
Lịch Âm

09

Tháng 11
Ngày Rất xấu

Thứ ba ngày 26/12/2017 nhằm Ngày 9/11/2017

Ngày Đinh Hợi, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

27

Tháng 12
Lịch Âm

10

Tháng 11
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 27/12/2017 nhằm Ngày 10/11/2017

Ngày Mậu Tý, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

28

Tháng 12
Lịch Âm

11

Tháng 11
Ngày Quá tốt

Thứ năm ngày 28/12/2017 nhằm Ngày 11/11/2017

Ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

29

Tháng 12
Lịch Âm

12

Tháng 11
Ngày Bình thường

Thứ sáu ngày 29/12/2017 nhằm Ngày 12/11/2017

Ngày Canh Dần, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

30

Tháng 12
Lịch Âm

13

Tháng 11
Ngày Tương đối tốt

Thứ bảy ngày 30/12/2017 nhằm Ngày 13/11/2017

Ngày Tân Mão, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

31

Tháng 12
Lịch Âm

14

Tháng 11
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 31/12/2017 nhằm Ngày 14/11/2017

Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết