Xem các ngày tốt trong tháng 11

Chọn tháng bạn muốn xem:
Ngày
Ngày tốt trong tháng 11/2017
Lịch Dương

1

Tháng 11
Lịch Âm

13

Tháng 9
Ngày Bình thường

Thứ tư ngày 1/11/2017 nhằm Ngày 13/9/2017

Ngày Nhâm Thìn, tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

2

Tháng 11
Lịch Âm

14

Tháng 9
Ngày Bình thường

Thứ năm ngày 2/11/2017 nhằm Ngày 14/9/2017

Ngày Quý Tỵ, tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

3

Tháng 11
Lịch Âm

15

Tháng 9
Ngày Tương đối tốt

Thứ sáu ngày 3/11/2017 nhằm Ngày 15/9/2017

Ngày Giáp Ngọ, tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

4

Tháng 11
Lịch Âm

16

Tháng 9
Ngày Bình thường

Thứ bảy ngày 4/11/2017 nhằm Ngày 16/9/2017

Ngày Ất Mùi, tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

5

Tháng 11
Lịch Âm

17

Tháng 9
Ngày Quá tốt

Chủ nhật ngày 5/11/2017 nhằm Ngày 17/9/2017

Ngày Bính Thân, tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

6

Tháng 11
Lịch Âm

18

Tháng 9
Ngày Bình thường

Thứ hai ngày 6/11/2017 nhằm Ngày 18/9/2017

Ngày Đinh Dậu, tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

7

Tháng 11
Lịch Âm

19

Tháng 9
Ngày Bình thường

Thứ ba ngày 7/11/2017 nhằm Ngày 19/9/2017

Ngày Mậu Tuất, tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

8

Tháng 11
Lịch Âm

20

Tháng 9
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 8/11/2017 nhằm Ngày 20/9/2017

Ngày Kỷ Hợi, tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

9

Tháng 11
Lịch Âm

21

Tháng 9
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 9/11/2017 nhằm Ngày 21/9/2017

Ngày Canh Tý, tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

10

Tháng 11
Lịch Âm

22

Tháng 9
Ngày Bình thường

Thứ sáu ngày 10/11/2017 nhằm Ngày 22/9/2017

Ngày Tân Sửu, tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

11

Tháng 11
Lịch Âm

23

Tháng 9
Ngày Tương đối tốt

Thứ bảy ngày 11/11/2017 nhằm Ngày 23/9/2017

Ngày Nhâm Dần, tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

12

Tháng 11
Lịch Âm

24

Tháng 9
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 12/11/2017 nhằm Ngày 24/9/2017

Ngày Quý Mão, tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

13

Tháng 11
Lịch Âm

25

Tháng 9
Ngày Tương đối tốt

Thứ hai ngày 13/11/2017 nhằm Ngày 25/9/2017

Ngày Giáp Thìn, tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

14

Tháng 11
Lịch Âm

26

Tháng 9
Ngày Bình thường

Thứ ba ngày 14/11/2017 nhằm Ngày 26/9/2017

Ngày Ất Tỵ, tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

15

Tháng 11
Lịch Âm

27

Tháng 9
Ngày Rất xấu

Thứ tư ngày 15/11/2017 nhằm Ngày 27/9/2017

Ngày Bính Ngọ, tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

16

Tháng 11
Lịch Âm

28

Tháng 9
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 16/11/2017 nhằm Ngày 28/9/2017

Ngày Đinh Mùi, tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

17

Tháng 11
Lịch Âm

29

Tháng 9
Ngày Tương đối tốt

Thứ sáu ngày 17/11/2017 nhằm Ngày 29/9/2017

Ngày Mậu Thân, tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

18

Tháng 11
Lịch Âm

01

Tháng 10
Ngày Tương đối tốt

Thứ bảy ngày 18/11/2017 nhằm Ngày 1/10/2017

Ngày Kỷ Dậu, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

19

Tháng 11
Lịch Âm

02

Tháng 10
Ngày Bình thường

Chủ nhật ngày 19/11/2017 nhằm Ngày 2/10/2017

Ngày Canh Tuất, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

20

Tháng 11
Lịch Âm

03

Tháng 10
Ngày Tương đối tốt

Thứ hai ngày 20/11/2017 nhằm Ngày 3/10/2017

Ngày Tân Hợi, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

21

Tháng 11
Lịch Âm

04

Tháng 10
Ngày Tương đối tốt

Thứ ba ngày 21/11/2017 nhằm Ngày 4/10/2017

Ngày Nhâm Tý, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

22

Tháng 11
Lịch Âm

05

Tháng 10
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 22/11/2017 nhằm Ngày 5/10/2017

Ngày Quý Sửu, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

23

Tháng 11
Lịch Âm

06

Tháng 10
Ngày Bình thường

Thứ năm ngày 23/11/2017 nhằm Ngày 6/10/2017

Ngày Giáp Dần, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

24

Tháng 11
Lịch Âm

07

Tháng 10
Ngày Tương đối tốt

Thứ sáu ngày 24/11/2017 nhằm Ngày 7/10/2017

Ngày Ất Mão, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

25

Tháng 11
Lịch Âm

08

Tháng 10
Ngày Tương đối tốt

Thứ bảy ngày 25/11/2017 nhằm Ngày 8/10/2017

Ngày Bính Thìn, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

26

Tháng 11
Lịch Âm

09

Tháng 10
Ngày Rất xấu

Chủ nhật ngày 26/11/2017 nhằm Ngày 9/10/2017

Ngày Đinh Tỵ, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Rất xấu Mọi việc đều xấu, có thể làm những việc đơn giản nên chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

27

Tháng 11
Lịch Âm

10

Tháng 10
Ngày Bình thường

Thứ hai ngày 27/11/2017 nhằm Ngày 10/10/2017

Ngày Mậu Ngọ, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

28

Tháng 11
Lịch Âm

11

Tháng 10
Ngày Quá tốt

Thứ ba ngày 28/11/2017 nhằm Ngày 11/10/2017

Ngày Kỷ Mùi, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Quá tốt Mọi việc rất tốt lành, làm những việc quan trọng sẽ mang lại hiệu quả cao

Xem chi tiết
Lịch Dương

29

Tháng 11
Lịch Âm

12

Tháng 10
Ngày Bình thường

Thứ tư ngày 29/11/2017 nhằm Ngày 12/10/2017

Ngày Canh Thân, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Bình thường Mọi việc tương đối, có thể làm những việc đơn giản nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết
Lịch Dương

30

Tháng 11
Lịch Âm

13

Tháng 10
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 30/11/2017 nhằm Ngày 13/10/2017

Ngày Tân Dậu, tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Tương đối tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không chờ ngày tốt hơn

Xem chi tiết