Xem các ngày tốt khai trương trong tháng 9

Chọn tháng bạn muốn xem:
Ngày
Ngày tốt trong tháng 9/2017
Lịch Dương

1

Tháng 9
Lịch Âm

11

Tháng 7
Ngày Rất xấu

Thứ sáu ngày 1/9/2017 nhằm Ngày 11/7/2017

Ngày Tân Mão, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

2

Tháng 9
Lịch Âm

12

Tháng 7
Ngày Quá tốt

Thứ bảy ngày 2/9/2017 nhằm Ngày 12/7/2017

Ngày Nhâm Thìn, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

3

Tháng 9
Lịch Âm

13

Tháng 7
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 3/9/2017 nhằm Ngày 13/7/2017

Ngày Quý Tỵ, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

4

Tháng 9
Lịch Âm

14

Tháng 7
Ngày Tương đối tốt

Thứ hai ngày 4/9/2017 nhằm Ngày 14/7/2017

Ngày Giáp Ngọ, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

5

Tháng 9
Lịch Âm

15

Tháng 7
Ngày Bình thường

Thứ ba ngày 5/9/2017 nhằm Ngày 15/7/2017

Ngày Ất Mùi, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

6

Tháng 9
Lịch Âm

16

Tháng 7
Ngày Bình thường

Thứ tư ngày 6/9/2017 nhằm Ngày 16/7/2017

Ngày Bính Thân, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

7

Tháng 9
Lịch Âm

17

Tháng 7
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 7/9/2017 nhằm Ngày 17/7/2017

Ngày Đinh Dậu, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

8

Tháng 9
Lịch Âm

18

Tháng 7
Ngày Quá tốt

Thứ sáu ngày 8/9/2017 nhằm Ngày 18/7/2017

Ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Bắc

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

9

Tháng 9
Lịch Âm

19

Tháng 7
Ngày Bình thường

Thứ bảy ngày 9/9/2017 nhằm Ngày 19/7/2017

Ngày Kỷ Hợi, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Hướng Nam

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

10

Tháng 9
Lịch Âm

20

Tháng 7
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 10/9/2017 nhằm Ngày 20/7/2017

Ngày Canh Tý, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

11

Tháng 9
Lịch Âm

21

Tháng 7
Ngày Quá tốt

Thứ hai ngày 11/9/2017 nhằm Ngày 21/7/2017

Ngày Tân Sửu, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

12

Tháng 9
Lịch Âm

22

Tháng 7
Ngày Bình thường

Thứ ba ngày 12/9/2017 nhằm Ngày 22/7/2017

Ngày Nhâm Dần, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

13

Tháng 9
Lịch Âm

23

Tháng 7
Ngày Rất xấu

Thứ tư ngày 13/9/2017 nhằm Ngày 23/7/2017

Ngày Quý Mão, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, không mấy tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

14

Tháng 9
Lịch Âm

24

Tháng 7
Ngày Bình thường

Thứ năm ngày 14/9/2017 nhằm Ngày 24/7/2017

Ngày Giáp Thìn, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

15

Tháng 9
Lịch Âm

25

Tháng 7
Ngày Quá tốt

Thứ sáu ngày 15/9/2017 nhằm Ngày 25/7/2017

Ngày Ất Tỵ, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

16

Tháng 9
Lịch Âm

26

Tháng 7
Ngày Bình thường

Thứ bảy ngày 16/9/2017 nhằm Ngày 26/7/2017

Ngày Bính Ngọ, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

17

Tháng 9
Lịch Âm

27

Tháng 7
Ngày Quá tốt

Chủ nhật ngày 17/9/2017 nhằm Ngày 27/7/2017

Ngày Đinh Mùi, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

18

Tháng 9
Lịch Âm

28

Tháng 7
Ngày Rất xấu

Thứ hai ngày 18/9/2017 nhằm Ngày 28/7/2017

Ngày Mậu Thân, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Bắc

Hôm nay, không mấy tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

19

Tháng 9
Lịch Âm

29

Tháng 7
Ngày Bình thường

Thứ ba ngày 19/9/2017 nhằm Ngày 29/7/2017

Ngày Kỷ Dậu, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Hướng Nam

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

20

Tháng 9
Lịch Âm

01

Tháng 8
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 20/9/2017 nhằm Ngày 1/8/2017

Ngày Canh Tuất, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

21

Tháng 9
Lịch Âm

02

Tháng 8
Ngày Bình thường

Thứ năm ngày 21/9/2017 nhằm Ngày 2/8/2017

Ngày Tân Hợi, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

22

Tháng 9
Lịch Âm

03

Tháng 8
Ngày Tương đối tốt

Thứ sáu ngày 22/9/2017 nhằm Ngày 3/8/2017

Ngày Nhâm Tý, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

23

Tháng 9
Lịch Âm

04

Tháng 8
Ngày Tương đối tốt

Thứ bảy ngày 23/9/2017 nhằm Ngày 4/8/2017

Ngày Quý Sửu, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

24

Tháng 9
Lịch Âm

05

Tháng 8
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 24/9/2017 nhằm Ngày 5/8/2017

Ngày Giáp Dần, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

25

Tháng 9
Lịch Âm

06

Tháng 8
Ngày Bình thường

Thứ hai ngày 25/9/2017 nhằm Ngày 6/8/2017

Ngày Ất Mão, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

26

Tháng 9
Lịch Âm

07

Tháng 8
Ngày Rất xấu

Thứ ba ngày 26/9/2017 nhằm Ngày 7/8/2017

Ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, không mấy tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

27

Tháng 9
Lịch Âm

08

Tháng 8
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 27/9/2017 nhằm Ngày 8/8/2017

Ngày Đinh Tỵ, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

28

Tháng 9
Lịch Âm

09

Tháng 8
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 28/9/2017 nhằm Ngày 9/8/2017

Ngày Mậu Ngọ, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Bắc

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

29

Tháng 9
Lịch Âm

10

Tháng 8
Ngày Quá tốt

Thứ sáu ngày 29/9/2017 nhằm Ngày 10/8/2017

Ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Hướng Nam

Hôm nay, tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết
Lịch Dương

30

Tháng 9
Lịch Âm

11

Tháng 8
Ngày Rất xấu

Thứ bảy ngày 30/9/2017 nhằm Ngày 11/8/2017

Ngày Canh Thân, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc khai trương

Xem chi tiết