Xem các ngày tốt cưới hỏi trong tháng 5

Xem ngày cưới hỏi được tính theo trực, ngày của từng ngày để lựa chọn ra ngày giờ tốt thích hợp để cưới hỏi, việc xem ngày tốt cưới hỏi với mong muốn sẽ mang lại hạnh phúc và sự gắn kết mãi mãi cho đôi bạn trẻ.

Chọn tháng bạn muốn xem:
Ngày
Ngày tốt trong tháng 5/2018
Lịch Dương

1

Tháng 5
Lịch Âm

16

Tháng 3
Ngày Quá tốt

Thứ ba ngày 1/5/2018 nhằm Ngày 16/3/2018

Ngày Quý Tỵ, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

2

Tháng 5
Lịch Âm

17

Tháng 3
Ngày Bình thường

Thứ tư ngày 2/5/2018 nhằm Ngày 17/3/2018

Ngày Giáp Ngọ, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

3

Tháng 5
Lịch Âm

18

Tháng 3
Ngày Bình thường

Thứ năm ngày 3/5/2018 nhằm Ngày 18/3/2018

Ngày Ất Mùi, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

4

Tháng 5
Lịch Âm

19

Tháng 3
Ngày Quá tốt

Thứ sáu ngày 4/5/2018 nhằm Ngày 19/3/2018

Ngày Bính Thân, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

5

Tháng 5
Lịch Âm

20

Tháng 3
Ngày Tương đối tốt

Thứ bảy ngày 5/5/2018 nhằm Ngày 20/3/2018

Ngày Đinh Dậu, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

6

Tháng 5
Lịch Âm

21

Tháng 3
Ngày Bình thường

Chủ nhật ngày 6/5/2018 nhằm Ngày 21/3/2018

Ngày Mậu Tuất, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Bắc

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

7

Tháng 5
Lịch Âm

22

Tháng 3
Ngày Bình thường

Thứ hai ngày 7/5/2018 nhằm Ngày 22/3/2018

Ngày Kỷ Hợi, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Hướng Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

8

Tháng 5
Lịch Âm

23

Tháng 3
Ngày Rất xấu

Thứ ba ngày 8/5/2018 nhằm Ngày 23/3/2018

Ngày Canh Tý, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

9

Tháng 5
Lịch Âm

24

Tháng 3
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 9/5/2018 nhằm Ngày 24/3/2018

Ngày Tân Sửu, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

10

Tháng 5
Lịch Âm

25

Tháng 3
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 10/5/2018 nhằm Ngày 25/3/2018

Ngày Nhâm Dần, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

11

Tháng 5
Lịch Âm

26

Tháng 3
Ngày Tương đối tốt

Thứ sáu ngày 11/5/2018 nhằm Ngày 26/3/2018

Ngày Quý Mão, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

12

Tháng 5
Lịch Âm

27

Tháng 3
Ngày Bình thường

Thứ bảy ngày 12/5/2018 nhằm Ngày 27/3/2018

Ngày Giáp Thìn, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

13

Tháng 5
Lịch Âm

28

Tháng 3
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 13/5/2018 nhằm Ngày 28/3/2018

Ngày Ất Tỵ, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

14

Tháng 5
Lịch Âm

29

Tháng 3
Ngày Tương đối tốt

Thứ hai ngày 14/5/2018 nhằm Ngày 29/3/2018

Ngày Bính Ngọ, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

15

Tháng 5
Lịch Âm

01

Tháng 4
Ngày Tương đối tốt

Thứ ba ngày 15/5/2018 nhằm Ngày 1/4/2018

Ngày Đinh Mùi, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

16

Tháng 5
Lịch Âm

02

Tháng 4
Ngày Bình thường

Thứ tư ngày 16/5/2018 nhằm Ngày 2/4/2018

Ngày Mậu Thân, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Bắc

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

17

Tháng 5
Lịch Âm

03

Tháng 4
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 17/5/2018 nhằm Ngày 3/4/2018

Ngày Kỷ Dậu, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Hướng Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

18

Tháng 5
Lịch Âm

04

Tháng 4
Ngày Tương đối tốt

Thứ sáu ngày 18/5/2018 nhằm Ngày 4/4/2018

Ngày Canh Tuất, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

19

Tháng 5
Lịch Âm

05

Tháng 4
Ngày Bình thường

Thứ bảy ngày 19/5/2018 nhằm Ngày 5/4/2018

Ngày Tân Hợi, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

20

Tháng 5
Lịch Âm

06

Tháng 4
Ngày Rất xấu

Chủ nhật ngày 20/5/2018 nhằm Ngày 6/4/2018

Ngày Nhâm Tý, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

21

Tháng 5
Lịch Âm

07

Tháng 4
Ngày Quá tốt

Thứ hai ngày 21/5/2018 nhằm Ngày 7/4/2018

Ngày Quý Sửu, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

22

Tháng 5
Lịch Âm

08

Tháng 4
Ngày Bình thường

Thứ ba ngày 22/5/2018 nhằm Ngày 8/4/2018

Ngày Giáp Dần, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

23

Tháng 5
Lịch Âm

09

Tháng 4
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 23/5/2018 nhằm Ngày 9/4/2018

Ngày Ất Mão, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

24

Tháng 5
Lịch Âm

10

Tháng 4
Ngày Bình thường

Thứ năm ngày 24/5/2018 nhằm Ngày 10/4/2018

Ngày Bính Thìn, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

25

Tháng 5
Lịch Âm

11

Tháng 4
Ngày Bình thường

Thứ sáu ngày 25/5/2018 nhằm Ngày 11/4/2018

Ngày Đinh Tỵ, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

26

Tháng 5
Lịch Âm

12

Tháng 4
Ngày Quá tốt

Thứ bảy ngày 26/5/2018 nhằm Ngày 12/4/2018

Ngày Mậu Ngọ, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Bắc

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

27

Tháng 5
Lịch Âm

13

Tháng 4
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 27/5/2018 nhằm Ngày 13/4/2018

Ngày Kỷ Mùi, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Hướng Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

28

Tháng 5
Lịch Âm

14

Tháng 4
Ngày Bình thường

Thứ hai ngày 28/5/2018 nhằm Ngày 14/4/2018

Ngày Canh Thân, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

29

Tháng 5
Lịch Âm

15

Tháng 4
Ngày Tương đối tốt

Thứ ba ngày 29/5/2018 nhằm Ngày 15/4/2018

Ngày Tân Dậu, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

30

Tháng 5
Lịch Âm

16

Tháng 4
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 30/5/2018 nhằm Ngày 16/4/2018

Ngày Nhâm Tuất, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

31

Tháng 5
Lịch Âm

17

Tháng 4
Ngày Bình thường

Thứ năm ngày 31/5/2018 nhằm Ngày 17/4/2018

Ngày Quý Hợi, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết