Xem các ngày tốt cưới hỏi trong tháng 2

Xem ngày cưới hỏi được tính theo trực, ngày của từng ngày để lựa chọn ra ngày giờ tốt thích hợp để cưới hỏi, việc xem ngày tốt cưới hỏi với mong muốn sẽ mang lại hạnh phúc và sự gắn kết mãi mãi cho đôi bạn trẻ.

Chọn tháng bạn muốn xem:
Ngày
Ngày tốt trong tháng 2/2018
Lịch Dương

1

Tháng 2
Lịch Âm

16

Tháng 12
Ngày Rất xấu

Thứ năm ngày 1/2/2018 nhằm Ngày 16/12/2017

Ngày Giáp Tý, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

2

Tháng 2
Lịch Âm

17

Tháng 12
Ngày Bình thường

Thứ sáu ngày 2/2/2018 nhằm Ngày 17/12/2017

Ngày Ất Sửu, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

3

Tháng 2
Lịch Âm

18

Tháng 12
Ngày Quá tốt

Thứ bảy ngày 3/2/2018 nhằm Ngày 18/12/2017

Ngày Bính Dần, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

4

Tháng 2
Lịch Âm

19

Tháng 12
Ngày Quá tốt

Chủ nhật ngày 4/2/2018 nhằm Ngày 19/12/2017

Ngày Đinh Mão, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

5

Tháng 2
Lịch Âm

20

Tháng 12
Ngày Bình thường

Thứ hai ngày 5/2/2018 nhằm Ngày 20/12/2017

Ngày Mậu Thìn, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Bắc

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

6

Tháng 2
Lịch Âm

21

Tháng 12
Ngày Tương đối tốt

Thứ ba ngày 6/2/2018 nhằm Ngày 21/12/2017

Ngày Kỷ Tỵ, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Hướng Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

7

Tháng 2
Lịch Âm

22

Tháng 12
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 7/2/2018 nhằm Ngày 22/12/2017

Ngày Canh Ngọ, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

8

Tháng 2
Lịch Âm

23

Tháng 12
Ngày Bình thường

Thứ năm ngày 8/2/2018 nhằm Ngày 23/12/2017

Ngày Tân Mùi, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

9

Tháng 2
Lịch Âm

24

Tháng 12
Ngày Bình thường

Thứ sáu ngày 9/2/2018 nhằm Ngày 24/12/2017

Ngày Nhâm Thân, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

10

Tháng 2
Lịch Âm

25

Tháng 12
Ngày Rất xấu

Thứ bảy ngày 10/2/2018 nhằm Ngày 25/12/2017

Ngày Quý Dậu, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

11

Tháng 2
Lịch Âm

26

Tháng 12
Ngày Quá tốt

Chủ nhật ngày 11/2/2018 nhằm Ngày 26/12/2017

Ngày Giáp Tuất, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

12

Tháng 2
Lịch Âm

27

Tháng 12
Ngày Tương đối tốt

Thứ hai ngày 12/2/2018 nhằm Ngày 27/12/2017

Ngày Ất Hợi, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

13

Tháng 2
Lịch Âm

28

Tháng 12
Ngày Tương đối tốt

Thứ ba ngày 13/2/2018 nhằm Ngày 28/12/2017

Ngày Bính Tý, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

14

Tháng 2
Lịch Âm

29

Tháng 12
Ngày Rất xấu

Thứ tư ngày 14/2/2018 nhằm Ngày 29/12/2017

Ngày Đinh Sửu, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

15

Tháng 2
Lịch Âm

30

Tháng 12
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 15/2/2018 nhằm Ngày 30/12/2017

Ngày Mậu Dần, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Bắc

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

16

Tháng 2
Lịch Âm

01

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Thứ sáu ngày 16/2/2018 nhằm Ngày 1/1/2018

Ngày Kỷ Mão, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Hướng Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

17

Tháng 2
Lịch Âm

02

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Thứ bảy ngày 17/2/2018 nhằm Ngày 2/1/2018

Ngày Canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

18

Tháng 2
Lịch Âm

03

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 18/2/2018 nhằm Ngày 3/1/2018

Ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

19

Tháng 2
Lịch Âm

04

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Thứ hai ngày 19/2/2018 nhằm Ngày 4/1/2018

Ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

20

Tháng 2
Lịch Âm

05

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Thứ ba ngày 20/2/2018 nhằm Ngày 5/1/2018

Ngày Quý Mùi, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

21

Tháng 2
Lịch Âm

06

Tháng 1
Ngày Rất xấu

Thứ tư ngày 21/2/2018 nhằm Ngày 6/1/2018

Ngày Giáp Thân, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

22

Tháng 2
Lịch Âm

07

Tháng 1
Ngày Rất xấu

Thứ năm ngày 22/2/2018 nhằm Ngày 7/1/2018

Ngày Ất Dậu, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

23

Tháng 2
Lịch Âm

08

Tháng 1
Ngày Quá tốt

Thứ sáu ngày 23/2/2018 nhằm Ngày 8/1/2018

Ngày Bính Tuất, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

24

Tháng 2
Lịch Âm

09

Tháng 1
Ngày Bình thường

Thứ bảy ngày 24/2/2018 nhằm Ngày 9/1/2018

Ngày Đinh Hợi, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

25

Tháng 2
Lịch Âm

10

Tháng 1
Ngày Quá tốt

Chủ nhật ngày 25/2/2018 nhằm Ngày 10/1/2018

Ngày Mậu Tý, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Bắc

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

26

Tháng 2
Lịch Âm

11

Tháng 1
Ngày Bình thường

Thứ hai ngày 26/2/2018 nhằm Ngày 11/1/2018

Ngày Kỷ Sửu, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Hướng Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

27

Tháng 2
Lịch Âm

12

Tháng 1
Ngày Bình thường

Thứ ba ngày 27/2/2018 nhằm Ngày 12/1/2018

Ngày Canh Dần, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

28

Tháng 2
Lịch Âm

13

Tháng 1
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 28/2/2018 nhằm Ngày 13/1/2018

Ngày Tân Mão, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết