Xem các ngày tốt cưới hỏi trong tháng 9

Xem ngày cưới hỏi được tính theo trực, ngày của từng ngày để lựa chọn ra ngày giờ tốt thích hợp để cưới hỏi, việc xem ngày tốt cưới hỏi với mong muốn sẽ mang lại hạnh phúc và sự gắn kết mãi mãi cho đôi bạn trẻ.

Chọn tháng bạn muốn xem:
Ngày
Ngày tốt trong tháng 9/2017
Lịch Dương

1

Tháng 9
Lịch Âm

11

Tháng 7
Ngày Rất xấu

Thứ sáu ngày 1/9/2017 nhằm Ngày 11/7/2017

Ngày Tân Mão, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

2

Tháng 9
Lịch Âm

12

Tháng 7
Ngày Quá tốt

Thứ bảy ngày 2/9/2017 nhằm Ngày 12/7/2017

Ngày Nhâm Thìn, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

3

Tháng 9
Lịch Âm

13

Tháng 7
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 3/9/2017 nhằm Ngày 13/7/2017

Ngày Quý Tỵ, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

4

Tháng 9
Lịch Âm

14

Tháng 7
Ngày Tương đối tốt

Thứ hai ngày 4/9/2017 nhằm Ngày 14/7/2017

Ngày Giáp Ngọ, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

5

Tháng 9
Lịch Âm

15

Tháng 7
Ngày Bình thường

Thứ ba ngày 5/9/2017 nhằm Ngày 15/7/2017

Ngày Ất Mùi, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

6

Tháng 9
Lịch Âm

16

Tháng 7
Ngày Bình thường

Thứ tư ngày 6/9/2017 nhằm Ngày 16/7/2017

Ngày Bính Thân, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

7

Tháng 9
Lịch Âm

17

Tháng 7
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 7/9/2017 nhằm Ngày 17/7/2017

Ngày Đinh Dậu, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

8

Tháng 9
Lịch Âm

18

Tháng 7
Ngày Quá tốt

Thứ sáu ngày 8/9/2017 nhằm Ngày 18/7/2017

Ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Bắc

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

9

Tháng 9
Lịch Âm

19

Tháng 7
Ngày Bình thường

Thứ bảy ngày 9/9/2017 nhằm Ngày 19/7/2017

Ngày Kỷ Hợi, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Hướng Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

10

Tháng 9
Lịch Âm

20

Tháng 7
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 10/9/2017 nhằm Ngày 20/7/2017

Ngày Canh Tý, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

11

Tháng 9
Lịch Âm

21

Tháng 7
Ngày Quá tốt

Thứ hai ngày 11/9/2017 nhằm Ngày 21/7/2017

Ngày Tân Sửu, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

12

Tháng 9
Lịch Âm

22

Tháng 7
Ngày Bình thường

Thứ ba ngày 12/9/2017 nhằm Ngày 22/7/2017

Ngày Nhâm Dần, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

13

Tháng 9
Lịch Âm

23

Tháng 7
Ngày Rất xấu

Thứ tư ngày 13/9/2017 nhằm Ngày 23/7/2017

Ngày Quý Mão, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

14

Tháng 9
Lịch Âm

24

Tháng 7
Ngày Bình thường

Thứ năm ngày 14/9/2017 nhằm Ngày 24/7/2017

Ngày Giáp Thìn, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

15

Tháng 9
Lịch Âm

25

Tháng 7
Ngày Quá tốt

Thứ sáu ngày 15/9/2017 nhằm Ngày 25/7/2017

Ngày Ất Tỵ, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

16

Tháng 9
Lịch Âm

26

Tháng 7
Ngày Bình thường

Thứ bảy ngày 16/9/2017 nhằm Ngày 26/7/2017

Ngày Bính Ngọ, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

17

Tháng 9
Lịch Âm

27

Tháng 7
Ngày Quá tốt

Chủ nhật ngày 17/9/2017 nhằm Ngày 27/7/2017

Ngày Đinh Mùi, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

18

Tháng 9
Lịch Âm

28

Tháng 7
Ngày Rất xấu

Thứ hai ngày 18/9/2017 nhằm Ngày 28/7/2017

Ngày Mậu Thân, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Bắc

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

19

Tháng 9
Lịch Âm

29

Tháng 7
Ngày Bình thường

Thứ ba ngày 19/9/2017 nhằm Ngày 29/7/2017

Ngày Kỷ Dậu, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Kiến

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Hướng Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

20

Tháng 9
Lịch Âm

01

Tháng 8
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 20/9/2017 nhằm Ngày 1/8/2017

Ngày Canh Tuất, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo - Trực: Trừ

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

21

Tháng 9
Lịch Âm

02

Tháng 8
Ngày Bình thường

Thứ năm ngày 21/9/2017 nhằm Ngày 2/8/2017

Ngày Tân Hợi, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo - Trực: Mãn

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

22

Tháng 9
Lịch Âm

03

Tháng 8
Ngày Tương đối tốt

Thứ sáu ngày 22/9/2017 nhằm Ngày 3/8/2017

Ngày Nhâm Tý, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo - Trực: Bình

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

23

Tháng 9
Lịch Âm

04

Tháng 8
Ngày Tương đối tốt

Thứ bảy ngày 23/9/2017 nhằm Ngày 4/8/2017

Ngày Quý Sửu, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Câu Trận Hắc đạo - Trực: Định

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Tây

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

24

Tháng 9
Lịch Âm

05

Tháng 8
Ngày Tương đối tốt

Chủ nhật ngày 24/9/2017 nhằm Ngày 5/8/2017

Ngày Giáp Dần, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo - Trực: Chấp

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

25

Tháng 9
Lịch Âm

06

Tháng 8
Ngày Bình thường

Thứ hai ngày 25/9/2017 nhằm Ngày 6/8/2017

Ngày Ất Mão, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo - Trực: Phá

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (3h - 5h) (5h - 7h) (11h - 13h) (13h - 15h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Đông Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

26

Tháng 9
Lịch Âm

07

Tháng 8
Ngày Rất xấu

Thứ ba ngày 26/9/2017 nhằm Ngày 7/8/2017

Ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo - Trực: Nguy

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (7h - 9h) (9h - 11h) (15h - 17h) (17h - 19h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

27

Tháng 9
Lịch Âm

08

Tháng 8
Ngày Tương đối tốt

Thứ tư ngày 27/9/2017 nhằm Ngày 8/8/2017

Ngày Đinh Tỵ, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Chu Tước Hắc đạo - Trực: Thành

Giờ tốt trong ngày: (1h - 3h) (7h - 9h) (11h - 13h) (13h - 15h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Hướng Nam Tài Thần - Hướng Đông

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

28

Tháng 9
Lịch Âm

09

Tháng 8
Ngày Tương đối tốt

Thứ năm ngày 28/9/2017 nhằm Ngày 9/8/2017

Ngày Mậu Ngọ, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo - Trực: Thu

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (5h - 7h) (11h - 13h) (15h - 17h) (17h - 19h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Nam Tài Thần - Hướng Bắc

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

29

Tháng 9
Lịch Âm

10

Tháng 8
Ngày Quá tốt

Thứ sáu ngày 29/9/2017 nhằm Ngày 10/8/2017

Ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo - Trực: Khai

Giờ tốt trong ngày: (3h - 5h) (5h - 7h) (9h - 11h) (15h - 17h) (19h - 21h) (21h - 23h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Đông Bắc Tài Thần - Hướng Nam

Hôm nay, tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết
Lịch Dương

30

Tháng 9
Lịch Âm

11

Tháng 8
Ngày Rất xấu

Thứ bảy ngày 30/9/2017 nhằm Ngày 11/8/2017

Ngày Canh Thân, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo - Trực: Bế

Giờ tốt trong ngày: (23h - 1h) (1h - 3h) (7h - 9h) (9h - 11h) (13h - 15h) (19h - 21h)

Hướng tốt: Hỷ Thần - Tây Bắc Tài Thần - Tây Nam

Hôm nay, không mấy tốt cho việc cưới hỏi

Xem chi tiết