Xem các ngày tốt chôn cất trong tháng 9

Chọn tháng bạn muốn xem:
Ngày
Ngày tốt trong tháng 9/2017
Lịch Dương

1

Tháng 9
Lịch Âm

11

Tháng 7
Ngày

Thứ sáu ngày 1/9/2017 nhằm Ngày 11/7/2017

Ngày Tân Mão, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

2

Tháng 9
Lịch Âm

12

Tháng 7
Ngày

Thứ bảy ngày 2/9/2017 nhằm Ngày 12/7/2017

Ngày Nhâm Thìn, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

3

Tháng 9
Lịch Âm

13

Tháng 7
Ngày

Chủ nhật ngày 3/9/2017 nhằm Ngày 13/7/2017

Ngày Quý Tỵ, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

4

Tháng 9
Lịch Âm

14

Tháng 7
Ngày

Thứ hai ngày 4/9/2017 nhằm Ngày 14/7/2017

Ngày Giáp Ngọ, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

5

Tháng 9
Lịch Âm

15

Tháng 7
Ngày

Thứ ba ngày 5/9/2017 nhằm Ngày 15/7/2017

Ngày Ất Mùi, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

6

Tháng 9
Lịch Âm

16

Tháng 7
Ngày

Thứ tư ngày 6/9/2017 nhằm Ngày 16/7/2017

Ngày Bính Thân, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

7

Tháng 9
Lịch Âm

17

Tháng 7
Ngày

Thứ năm ngày 7/9/2017 nhằm Ngày 17/7/2017

Ngày Đinh Dậu, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

8

Tháng 9
Lịch Âm

18

Tháng 7
Ngày

Thứ sáu ngày 8/9/2017 nhằm Ngày 18/7/2017

Ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

9

Tháng 9
Lịch Âm

19

Tháng 7
Ngày

Thứ bảy ngày 9/9/2017 nhằm Ngày 19/7/2017

Ngày Kỷ Hợi, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

10

Tháng 9
Lịch Âm

20

Tháng 7
Ngày

Chủ nhật ngày 10/9/2017 nhằm Ngày 20/7/2017

Ngày Canh Tý, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

11

Tháng 9
Lịch Âm

21

Tháng 7
Ngày

Thứ hai ngày 11/9/2017 nhằm Ngày 21/7/2017

Ngày Tân Sửu, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

12

Tháng 9
Lịch Âm

22

Tháng 7
Ngày

Thứ ba ngày 12/9/2017 nhằm Ngày 22/7/2017

Ngày Nhâm Dần, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

13

Tháng 9
Lịch Âm

23

Tháng 7
Ngày

Thứ tư ngày 13/9/2017 nhằm Ngày 23/7/2017

Ngày Quý Mão, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

14

Tháng 9
Lịch Âm

24

Tháng 7
Ngày

Thứ năm ngày 14/9/2017 nhằm Ngày 24/7/2017

Ngày Giáp Thìn, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

15

Tháng 9
Lịch Âm

25

Tháng 7
Ngày

Thứ sáu ngày 15/9/2017 nhằm Ngày 25/7/2017

Ngày Ất Tỵ, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

16

Tháng 9
Lịch Âm

26

Tháng 7
Ngày

Thứ bảy ngày 16/9/2017 nhằm Ngày 26/7/2017

Ngày Bính Ngọ, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

17

Tháng 9
Lịch Âm

27

Tháng 7
Ngày

Chủ nhật ngày 17/9/2017 nhằm Ngày 27/7/2017

Ngày Đinh Mùi, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

18

Tháng 9
Lịch Âm

28

Tháng 7
Ngày

Thứ hai ngày 18/9/2017 nhằm Ngày 28/7/2017

Ngày Mậu Thân, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

19

Tháng 9
Lịch Âm

29

Tháng 7
Ngày

Thứ ba ngày 19/9/2017 nhằm Ngày 29/7/2017

Ngày Kỷ Dậu, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

20

Tháng 9
Lịch Âm

01

Tháng 8
Ngày

Thứ tư ngày 20/9/2017 nhằm Ngày 1/8/2017

Ngày Canh Tuất, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

21

Tháng 9
Lịch Âm

02

Tháng 8
Ngày

Thứ năm ngày 21/9/2017 nhằm Ngày 2/8/2017

Ngày Tân Hợi, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

22

Tháng 9
Lịch Âm

03

Tháng 8
Ngày

Thứ sáu ngày 22/9/2017 nhằm Ngày 3/8/2017

Ngày Nhâm Tý, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

23

Tháng 9
Lịch Âm

04

Tháng 8
Ngày

Thứ bảy ngày 23/9/2017 nhằm Ngày 4/8/2017

Ngày Quý Sửu, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

24

Tháng 9
Lịch Âm

05

Tháng 8
Ngày

Chủ nhật ngày 24/9/2017 nhằm Ngày 5/8/2017

Ngày Giáp Dần, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

25

Tháng 9
Lịch Âm

06

Tháng 8
Ngày

Thứ hai ngày 25/9/2017 nhằm Ngày 6/8/2017

Ngày Ất Mão, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

26

Tháng 9
Lịch Âm

07

Tháng 8
Ngày

Thứ ba ngày 26/9/2017 nhằm Ngày 7/8/2017

Ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

27

Tháng 9
Lịch Âm

08

Tháng 8
Ngày

Thứ tư ngày 27/9/2017 nhằm Ngày 8/8/2017

Ngày Đinh Tỵ, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

28

Tháng 9
Lịch Âm

09

Tháng 8
Ngày

Thứ năm ngày 28/9/2017 nhằm Ngày 9/8/2017

Ngày Mậu Ngọ, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

29

Tháng 9
Lịch Âm

10

Tháng 8
Ngày

Thứ sáu ngày 29/9/2017 nhằm Ngày 10/8/2017

Ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết
Lịch Dương

30

Tháng 9
Lịch Âm

11

Tháng 8
Ngày

Thứ bảy ngày 30/9/2017 nhằm Ngày 11/8/2017

Ngày Canh Thân, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Là ngày: - Trực:

Giờ tốt trong ngày:

Hướng xuất hành tốt: Hỷ Thần - Tài Thần -

Hôm nay, không mấy tốt cho việc chôn cất

Xem chi tiết