mm (nhập số)

Hãy kéo thước

Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng thông thủy (cửa, cửa sổ...)

Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)

Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)

  Đơn vị tính: mm
  Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng không thông thủy (cửa, cửa sổ...)
  Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)
  Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)
  Hướng dẫn xem Thước Lỗ Ban

  Thước Lỗ ban là cây thước được Lỗ Ban, ông Tổ nghề mộc ở Trung Quốc thời Xuân Thu phát minh ra. Nhưng trên thực tế, trong ngành địa lý cổ phương Đông, ngoài thước Lỗ Ban (Lỗ Ban xích) còn có nhiều loại thước khác được áp dụng như thước Đinh Lan (Đinh Lan xích), thước Áp Bạch (Áp Bạch xích), bản thân thước Lỗ ban cũng bao gồm nhiều phiên bản khác nhau như các bản 52,2 cm; 42,9 cm…

  Do có nhiều bài viết, thông tin về thước Lỗ ban có các kích thước khác nhau. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu 3 loại thước phổ biến nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay là loại kích thước Lỗ Ban 52,2 cm; 42,9 cm và 38,8 cm.

  - Đo kích thước rỗng (thông thủy): Thước Lỗ Ban 52,2 cm

  - Đo kích thước đặc: khối xây dựng (bếp, bệ, bậc…): Thước Lỗ Ban 42,9 cm

  - Đo Âm phần: mồ mả, đồ nội thất (bàn thờ, tủ thờ, khuôn khổ bài vị…): Thước Lỗ Ban 38,3 cm

  Bảng tra nhanh thước Lỗ Ban 52.2

  Quý nhân
  Quyền lộc
  Trung tín
  Tác quan
  Phát đạt
  Thông minh
  Hiểm họa
  Án thành
  Hỗn nhân
  Thất hiếu
  Tai họa
  Thường bệnh
  Thiên tai
  Hoàn tử
  Quan tài
  Thân tàn
  Thất tài
  Hệ quả
  Thiên tài
  Thi thơ
  Văn học
  Thanh quý
  Tác lộc
  Thiên lộc
  Nhân lộc
  Trí tồn
  Phú quý
  Tiến bửu
  Thập thiện
  Văn chương
  Cô độc
  Bạc nghịch
  Vô vọng
  Ly tán
  Tửu thục
  Dâm dục
  Thiên tặc
  Phong bệnh
  Chiêu ôn
  Ôn tài
  Ngục tù
  Quang tài
  Tể tướng
  Đại tài
  Thi thơ
  Hoạch tài
  Hiếu tử
  Quý nhân
  13,05
  533,05
  1.053,05
  1.573,05
  2.093,05
  2.613,05
  3.133,05
  3.653,05
  26,10
  546,10
  1.066,10
  1.586,10
  2.106,10
  2.626,10
  3.146,10
  3.666,10
  39,15
  559,15
  1.079,15
  1.599,15
  2.119,15
  2.639,15
  3.159,15
  3.679,15
  52,20
  572,20
  1.092,20
  1.612,20
  2.132,20
  2.652,20
  3.172,20
  3.692,20
  65,25
  585,25
  1.105,25
  1.625,25
  2.145,25
  2.665,25
  3.185,25
  3.705,25
  78,30
  598,30
  1.118,30
  1.638,30
  2.158,30
  2.678,30
  3.198,30
  3.718,30
  91,35
  611,35
  1.131,35
  1.651,35
  2.171,35
  2.691,35
  3.211,35
  3.731,35
  104,40
  624,40
  1.144,40
  1.664,40
  2.184,40
  2.704,40
  3.224,40
  3.744,40
  117,45
  637,45
  1.157,45
  1.677,45
  2.197,45
  2.717,45
  3.237,45
  3.757,45
  130,50
  650,50
  1.170,50
  1.690,50
  2.210,50
  2.730,50
  3.250,50
  3.770,50
  143,55
  663,55
  1.183,55
  1.703,55
  2.223,55
  2.743,55
  3.263,55
  3.783,55
  156,60
  676,60
  1.196,60
  1.716,60
  2.236,60
  2.756,60
  3.276,60
  3.796,60
  169,65
  689,65
  1.209,65
  1.729,65
  2.249,65
  2.769,65
  3.289,65
  3.809,65
  182,70
  702,70
  1.222,70
  1.742,70
  2.262,70
  2.782,70
  3.302,70
  3.822,70
  195,75
  715,75
  1.235,75
  1.755,75
  2.275,75
  2.795,75
  3.315,75
  3.835,75
  208,80
  728,80
  1.248,80
  1.768,80
  2.288,80
  2.808,80
  3.328,80
  3.848,80
  221,85
  741,85
  1.261,85
  1.781,85
  2.301,85
  2.821,85
  3.341,85
  3.861,85
  234,90
  754,90
  1.274,90
  1.794,90
  2.314,90
  2.834,90
  3.354,90
  3.874,90
  247,95
  767,95
  1.287,95
  1.807,95
  2.327,95
  2.847,95
  3.367,95
  3.887,95
  261,00
  781,00
  1.301,00
  1.821,00
  2.341,00
  2.861,00
  3.381,00
  3.901,00
  274,05
  794,05
  1.314,05
  1.834,05
  2.354,05
  2.874,05
  3.394,05
  3.914,05
  287,10
  807,10
  1.327,10
  1.847,10
  2.367,10
  2.887,10
  3.407,10
  3.927,10
  300,15
  820,15
  1.340,15
  1.860,15
  2.380,15
  2.900,15
  3.420,15
  3.940,15
  313,20
  833,20
  1.353,20
  1.873,20
  2.393,20
  2.913,20
  3.433,20
  3.953,20
  326,25
  846,25
  1.366,25
  1.886,25
  2.406,25
  2.926,25
  3.446,25
  3.966,25
  339,30
  859,30
  1.379,30
  1.899,30
  2.419,30
  2.939,30
  3.459,30
  3.979,30
  352,35
  872,35
  1.392,35
  1.912,35
  2.432,35
  2.952,35
  3.472,35
  3.992,35
  365,40
  885,40
  1.405,40
  1.925,40
  2.445,40
  2.965,40
  3.485,40
  4.005,40
  378,45
  898,45
  1.418,45
  1.938,45
  2.458,45
  2.978,45
  3.498,45
  4.018,45
  391,50
  911,50
  1.431,50
  1.951,50
  2.471,50
  2.991,50
  3.511,50
  4.031,50
  404,55
  924,55
  1.444,55
  1.964,55
  2.484,55
  3.004,55
  3.524,55
  4.044,55
  417,60
  937,60
  1.457,60
  1.977,60
  2.497,60
  3.017,60
  3.537,60
  4.057,60
  430,65
  950,65
  1.470,65
  1.990,65
  2.510,65
  3.030,65
  3.550,65
  4.070,65
  443,70
  963,70
  1.483,70
  2.003,70
  2.523,70
  3.043,70
  3.563,70
  4.083,70
  456,75
  976,75
  1.496,75
  2.016,75
  2.536,75
  3.056,75
  3.576,75
  4.096,75
  469,80
  989,80
  1.509,80
  2.029,80
  2.549,80
  3.069,80
  3.589,80
  4.109,80
  482,85
  1.002,85
  1.522,85
  2.042,85
  2.562,85
  3.082,85
  3.602,85
  4.122,85
  495,90
  1.015,90
  1.535,90
  2.055,90
  2.575,90
  3.095,90
  3.615,90
  4.135,90
  508,95
  1.028,95
  1.548,95
  2.068,95
  2.588,95
  3.108,95
  3.628,95
  4.148,95
  522,00
  1.042,00
  1.562,00
  2.082,00
  2.602,00
  3.122,00
  3.642,00
  4.162,00

  Ứng dụng xem nhiều nhất
  Từ khóa tìm kiếm nhiều nhất