Xem tuổi xây nhà

Xây nhà là một trong những điều quan trọng nhất của cuộc đời con người.
Nếu không am hiểu về thuật Phong Thủy hoặc tìm thầy không giỏi thì việc làm nhà sẽ dễ gây ra những tổn hại rất lớn ảnh hưởng đến số mệnh, nếu việc làm nhà phạm những cấm kỵ của khoa phong thủy.
Ngược lại, nếu việc làm nhà thực hiện đúng cách theo Phong Thủy thì lại gia tăng phúc lộc, cải biến vận mệnh rất mạnh mẽ.
Cho thấy việc xem tuổi làm nhà là một việc hệ trọng, theo quan niệm của Phong Thủy, khi xây dựng nhà ở cần quan sát tuổi của chủ nhà.
Tránh vi phạm các năm Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc.