Tử Vi 2017

Kỷ Mão
Mạng Thổ
Đất đầu thành
Canh Thìn
Mạng Kim
Bạch lạp kim
Tân Tỵ
Mạng Kim
Bạch lạp kim
Nhâm Ngọ
Mạng Mộc
Gỗ dương liễu
Quý Mùi
Mạng Mộc
Gỗ dương liễu
Giáp Thân
Mạng Thủy
Nước trong khe
Ất Dậu
Mạng Thủy
Nước trong khe
Bính Tuất
Mạng Thổ
Đất trên mái
Đinh Hợi
Mạng Thổ
Đất trên mái
Mậu Tý
Mạng Hỏa
Lửa trong chớp
Kỷ Sửu
Mạng Hỏa
Lửa trong chớp
Canh Dần
Mạng Mộc
Gỗ tùng bách
Tân Mão
Mạng Mộc
Gỗ tùng bách
Nhâm Thìn
Mạng Thủy
Nước giữa dòng
Quý Tỵ
Mạng Thủy
Nước giữa dòng
Giáp Ngọ
Mạng Kim
Vàng trong cát
Ất Mùi
Mạng Kim
Vàng trong cát
Bính Thân
Mạng Hỏa
Lửa chân núi
Đinh Dậu
Mạng Hỏa
Lửa chân núi
Mậu Tuất
Mạng Mộc
Gỗ đồng bằng
Kỷ Hợi
Mạng Mộc
Gỗ đồng bằng
Canh Tý
Mạng Thổ
Đất trên vách
Tân Sửu
Mạng Thổ
Đất trên vách
Nhâm Dần
Mạng Kim
Vàng lá trắng
Quý Mão
Mạng Kim
Vàng lá trắng
Giáp Thìn
Mạng Hỏa
Lửa ngọn đèn
Ất Tỵ
Mạng Hỏa
Lửa ngọn đèn
Bính Ngọ
Mạng Thủy
Nước trên trời
Đinh Mùi
Mạng Thủy
Nước trên trời
Mậu Thân
Mạng Thổ
Đất vườn rộng
Kỷ Dậu
Mạng Thổ
Đất vườn rộng
Canh Tuất
Mạng Kim
Vàng trang sức
Tân Hợi
Mạng Kim
Vàng trang sức
Nhâm Tý
Mạng Mộc
Gỗ cây dâu
Quý Sửu
Mạng Mộc
Gỗ cây dâu
Giáp Dần
Mạng Thủy
Nước khe lớn
Ất Mão
Mạng Thủy
Nước khe lớn
Bính Thìn
Mạng Thổ
Đất trong cát
Đinh Tỵ
Mạng Thổ
Đất trong cát
Mậu Ngọ
Mạng Hỏa
Lửa trên trời
Kỷ Mùi
Mạng Hỏa
Lửa trên trời
Canh Thân
Mạng Mộc
Gỗ thạch lựu
Tân Dậu
Mạng Mộc
Gỗ thạch lựu
Nhâm Tuất
Mạng Thủy
Nước giữa biển
Quý Hợi
Mạng Thủy
Nước giữa biển
Giáp Tý
Mạng Kim
Vàng trong biển
Ất Sửu
Mạng Kim
Vàng trong biển
Bính Dần
Mạng Hỏa
Lửa trong lò
Đinh Mão
Mạng Hỏa
Lửa trong lò
Mậu Thìn
Mạng Mộc
Gỗ rừng già
Kỷ Tỵ
Mạng Mộc
Gỗ rừng già
Canh Ngọ
Mạng Thổ
Đất ven đường
Tân Mùi
Mạng Thổ
Đất ven đường
Nhâm Thân
Mạng Kim
Sắt đầu kiếm
Quý Dậu
Mạng Kim
Sắt đầu kiếm
Giáp Tuất
Mạng Hỏa
Lửa trên đỉnh
Ất Hợi
Mạng Hỏa
Lửa trên đỉnh
Bính Tý
Mạng Thủy
Nước cuối nguồn
Đinh Sửu
Mạng Thủy
Nước cuối nguồn
Mậu Dần
Mạng Thổ
Đất đầu thành
Kỷ Mão
Mạng Thổ
Đất đầu thành